Scroll Top

Rynek dla silnych marek

Aktualności

Jakie wydarzenia były najbardziej istotne dla aptek i farmaceutów w 2023 roku? Co czeka środowisko w tym roku? Co najbardziej niepokoi branżę?

O zmianach i wyzwaniach na rynku farmaceutycznym mówi dr farm. Bożena Kwaśniak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Investcare S.A.:

– Miniony rok nie był łatwy dla aptek, a nadchodzący również tak się zapowiada. Największym wyzwaniem dla całej branży farmaceutycznej będzie zmierzenie się ze skutkami inflacji oraz presja na ceny leków.

Inflacja i konflikty geopolityczne mogą skutkować niepewnością gospodarczą, ograniczeniami we współpracy międzynarodowej, a w efekcie brakiem leków w niektórych grupach, co już obserwujemy. Dlatego branża farmaceutyczna będzie musiała skupić się na rozwoju badań i wdrażaniu nowych technologii oraz rozwoju nowych usług dla pacjentów.

Najważniejsze zmiany w 2023 roku

Na pewno ważnym i długo oczekiwanym wydarzeniem, było wprowadzenie nowych marż dla aptek na leki refundowane. Tabele marż nie były zmieniane od 2012 roku, pomimo wzrostu kosztów działalności aptek oraz wysokiej inflacji. Pierwsza podwyżka marż zaczęła obowiązywać od 1 listopada 2023 roku, natomiast druga – będzie od 1 stycznia 2025 roku.

Kolejna ważna zmiana to wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci poniżej 18. roku życia oraz dla seniorów powyżej 65. roku życia. Wcześniej funkcjonował wykaz bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia. Natomiast od 1 września 2023 roku przybyło ponad 3,5 miliona nowych pacjentów, którym przysługują leki bezpłatne. Poza tym poszerzono wykazy leków o drogie leki innowacyjne.

Istotną zmianą było też wprowadzenie nowych zasad organizacji i finansowania dyżurów w aptekach, przez NFZ lub z budżetu powiatu.

 

Nie można też nie wspomnieć, że ruszyły kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów, którzy chcą wykonywać w aptekach szczepienia przeciw Covid-19, grypie czy pneumokokom. Ruszyły również kursy przygotowujące do wykonywania badań diagnostycznych. Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem farmaceutów, ponieważ chcą oni świadczyć usługi aptekach.

W ubiegłym roku zakończył się pilotaż przeglądów lekowych. Resort Zdrowia skierował dokumenty z podsumowania pilotażu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), z wnioskiem o ocenę zasadności uwzględnienia opieki farmaceutycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych. Rada Przejrzystości, działająca przy Prezesie AOTMiT, wydała jednak negatywną opinię w tym zakresie.

Stanowisko Rady Przejrzystości zaskoczyło farmaceutów. Ostatecznie mogą oni świadczyć tą usługę dla pacjentów, ale nie będzie ona na razie finansowana przez NFZ, co jest już regułą w Europie. W 2024 r. farmaceuci będą zabiegać o finansowanie przez NFZ usługi przeglądu lekowego, ponieważ jest ona istotna z punktu widzenia pacjentów, którzy do farmaceuty mogą się dostać po poradę w ciągu kilku minut, a na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu muszą czekać nawet kilka dni.

 

Nowe wymogi w 2024 roku

Warto zwrócić uwagę, że od 1 marca 2024 r. wchodzi Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej, a w jej ramach między innymi system pozwalający automatycznie wyliczać ilość leku pozostałego pacjentowi do wydania na dany okres. Będzie to ogromnym ułatwieniem dla farmaceutów.

26 marca 2024 roku wejdzie w życie Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która reguluje m.in. zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Od lipca 2024 roku będzie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-faktur (brak konieczności posiadania wersji papierowej, ale apteki – wystawiając faktury, będą zobowiązane do wprowadzania ich Krajowego Systemu e-faktur).

 

Contact to Listing Owner

Captcha Code