Scroll Top

Dofinansowujemy studia

Aktualności

Prawie 50 farmaceutów z naszej Sieci rozpoczęło studia podyplomowe „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej”.

18 lutego 2023 r. farmaceuci zainaugurowali rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

– Na studiach podyplomowych dotyczących opieki farmaceutycznej zdobywamy konkretne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę, jakiej nie otrzymaliśmy na studiach magisterskich. Dzięki temu zyskujemy lepsze przygotowanie do pracy z pacjentem oraz silniejszą pozycję na rynku – zwraca uwagę dr farm. Bożena Kwaśniak, farmaceutka z ponad 30-letnim stażem, przewodnicząca Rady Nadzorczej Investcare S.A.

Nauka i integracja

dr farm. Bożena Kwaśniak, przewodnicząca Rady Nadzorczej Investcare S.A.

– Aktualizowanie swojej wiedzy przez farmaceutów jest konieczne, aby mogli świadczyć usługi opieki farmaceutycznej według aktualnych wytycznych. Przygotowany do realizacji tego zadania farmaceuta może wnieść istotny wkład w rozwój świadomości na temat profilaktyki zdrowia oraz motywować pacjentów do zmiany złych nawyków. Tym samym może mieć znaczący udział w zapobieganiu wielu chorobom – uważa dr farm. Bożena Kwaśniak.

Uczestnicy pierwszego zjazdu w ramach studiów „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej”, zwracali także uwagę, że studia podyplomowe to doskonała okazja do zawarcia wartościowych znajomości w tej samej branży. Można bowiem poznać ludzi, którzy wykonują tą samą pracę i chcą się rozwijać w podobnym kierunku. To tworzy idealną atmosferę do wymiany poglądów, doświadczeń i rozwiązań.

Nie tylko wykłady, ale też ćwiczenia

W ramach studiów dla farmaceutów szczególny nacisk, już od pierwszego zjazdu, położony był na umiejętności praktyczne uczestników. Dużą część zajęć stanowiły ćwiczenia, realizowane w Centrum Symulacji Medycznej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia praktyczne w pokoju konsultacyjnym, w którym pacjent mógł porozmawiać z farmaceutą o różnych problemach zdrowotnych. 

–  Zajęcia na pierwszym zjeździe były naprawdę bardzo ciekawe prowadzone, poruszyliśmy wiele ważnych tematów. Jestem również pod wrażeniem infrastruktury Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego. Cieszę się, że sama mogę być słuchaczem tych studiów podyplomowych – dodaje dr farm. Bożena Kwaśniak.

Sieć wspiera właścicieli aptek

Studia na UM przygotowują aptekarzy pracujących w Sieci Aptek Partnerskich 4 Pory Roku do nowych wyzwań zawodowych.

Katarzyna Czajczyńska, prezes spółki Pharmacy Solutions

– Naszą misją jest, aby wspomagać na co dzień pracę farmaceutów, którzy prowadzą swoje lokalne biznesy razem z nami. Chcemy dostarczać naszym Partnerom wiedzę oraz wspierać ich w codziennej opiece nad pacjentami. Dlatego zdecydowaliśmy się na ponad 70-procentowe dofinansowanie studiów z zakresu opieki farmaceutycznej – mówi Katarzyna Czajczyńska, prezes spółki Pharmacy Solutions, zarządzającej Siecią Aptek Partnerskich 4 Pory Roku.

Więcej informacji o współpracy z Siecią 4 Pory Roku udzieli zespół koordynatorów na co dzień wspierający prywatne apteki w różnych regionach kraju: https://apteka4poryroku.pl/nasi-ludzie/

Contact to Listing Owner

Captcha Code