Scroll Top

Rola farmaceutów będzie coraz większa

Aktualności

Pandemia Covid-19 uwidoczniła, jak ważny jest w procesie leczenia farmaceuta. W sytuacji ograniczonego dostępu do lekarzy, pacjenci szukali pomocy właśnie w aptekach.

O tym, jaki był 2021 rok dla farmaceutów oraz dlaczego rola aptek jeszcze wzrośnie, mówi dr farm. Bożena Kwaśniak, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Pharmacy Solutions, zarządzającej Siecią Aptek Partnerskich 4 Pory Roku.

Co istotnego dla farmaceutów wydarzyło się w 2021 rok?

Bożena Kwaśniak: Przede wszystkim, po niemal 30 latach, przyjęto Ustawę o zawodzie farmaceuty, która umacnia pozycję apteki i magistra farmacji w systemie ochrony zdrowia.

Jednocześnie znacznie wzrosło zaufanie społeczeństwa dla farmaceutów. Pacjenci w trakcie pandemii Covid-19 nie zawsze mogli liczyć na konsultację lekarską, więc częściej zwracali się o pomoc farmaceutów.

Czy Covid-19 nadal mocno wpływał pracę w aptekach?

Apteki musiały szybko dostosować się do rygorów sanitarnych. Farmaceuci, ze względów bezpieczeństwa, musieli stworzyć stałe zespoły, które nie spotykały się ze sobą. A to, przy brakach kadrowych, było niejednokrotnie niełatwe.

W aptekach pojawiły się także trudności komunikacyjne. Chodzi o porozumiewanie się z pacjentami poprzez szybę i maskę, co zwłaszcza w przypadku starszych osób nastręczało trudności. Natomiast największym problemem, a właściwie zagrożeniem w okresie pandemii, był kontakt farmaceutów z osobami zakażonymi koronawirusem. Pracownicy aptek mieli obawy o swoje zdrowie. Dopiero po zaszczepieniu się farmaceuci poczuli się bardziej bezpiecznie.

Warto podkreślić, że pandemia dobitnie pokazała, jak ważną rolę odgrywa w procesie leczenia farmaceuta. W sytuacji ograniczonego dostępu do lekarza i powszechnych teleporad, pacjenci często i chętnie szukali pomocy właśnie u farmaceutów.

Czy pomysł szczepień w aptece sprawdził się?

Zdecydowanie tak. Zgodnie z danymi Narodowego Programu Szczepień do akcji szczepień włączonych zostało prawie 1,3 tys. aptek, a przeszkolonych mamy 10 tysięcy farmaceutów. W niespełna sześć miesięcy w aptekach zaszczepiło się około milion pacjentów.

Łatwy dostęp do tych placówek i możliwość zasięgnięcia fachowej porady farmaceutycznej podczas realizacji szczepienia, to aspekty szczególnie doceniane przez osoby, które decydują się na przyjęcie szczepionki w aptece.

Czy opieka farmaceutyczna poprawi sytuację aptek, przyciągnie kolejnych pacjentów? Już teraz wielu farmaceutów wspomaga pacjentów swoją wiedzą i troską.

Ustawa o zawodzie farmaceuty umożliwia wprowadzenie opieki farmaceutycznej i dodatkowych usług na rzecz pacjentów. Farmaceuci doceniają tę możliwość i już teraz chętnie angażują się w nowe aktywności na rzecz pacjentów, choć w tej chwili nieodpłatnie.

Na uwagę zasługuje ustawowy zapis, że opieka farmaceutyczna to „świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielem innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii”.

Korzyści z wprowadzenia opieki farmaceutycznej, to m.in. większa dostępność usług dla pacjenta, optymalizacja nakładu pracy lekarza, poprawa profilaktyki, zwiększenie compliance, jak i zmniejszenie polipragmazji. To świadczenie zdrowotne, które udokumentowane ma być finansowane w przyszłości, co poprawi kondycję finansową aptek.

Dziękujemy za rozmowę.

Contact to Listing Owner

Captcha Code