Scroll Top

Seniorzy potrzebują wsparcia

Aktualności
Opieka farmaceutyczna wkracza do aptek, choć NFZ jeszcze nie płaci za nią. Komu najbardziej przydaje się fachowa wiedza farmaceutów?

Mówi Anna Jakubowska, farmaceutka w Sieci 4 Pory Roku:

– Usługa opieki farmaceutycznej, w tym przegląd lekowy, jest szczególnie ważna dla pacjentów, którzy są seniorami i leczą się na kilka chorób, u rożnych specjalistów.

Często bywa tak, że lekarze nie wiedzą, jakie inne lekarstwa pacjent bierze niż te, które sami wypisali. Pacjenci też są zagubieni. Wykupują wszystko, co lekarz przepisze, nie patrząc na interakcje. W takich sytuacjach kluczowe dla nich jest wsparcie farmaceuty, który ich zna, któremu ufają i którego się nie wstydzą.

Zdarzało się już nie raz, że pacjent brał leki na to samo – ale pod inną nazwą – od różnych lekarzy, do których chodził. I dopiero przy realizacji recept, znając pacjenta, orientowałyśmy się, że coś jest nie tak.

Jeśli farmaceuta będzie miał wgląd do bazy – do historii pacjenta – wiele takich sytuacji będzie mógł wykluczyć, robiąc przegląd leków. Dzięki temu zapobiegnie powikłaniom czy niebezpiecznym interakcjom.

Farmaceuci nie chcą zastępować lekarzy, tylko wypełnić lukę, która jest w systemie opieki zdrowotnej. Możemy zmierzyć ciśnienie, poziom cukru, nauczyć używać inhalatora, wystawić receptę, zaszczepić. Po to się ciągle dokształcamy: by dzielić się wiedzą i budować zaufanie do naszego zawodu. Nie chcemy występować w roli wydawcy leków. Z racji posiadanych kompetencji możemy brać udział w procesie leczenia.

Problemem jest – patrząc na opiekę farmaceutyczną z punktu widzenia biznesowego – że usługa ta (choć już po pilotażu), nie ma nadal finansowania z NFZ. Bo przecież nie da się jej świadczyć w pełnym zakresie „przy okazji”, stojąc za pierwszym stołem. Sam przegląd lekowy to poważna sprawa i czasochłonne zadanie. Dlatego są już apteki, które zdecydowały się na komercyjne świadczenie usługi – tak jak lekarze w swoich prywatnych gabinetach. Są to drobne kwoty – na przykład za wystawienie recepty czy wykonanie szczepienia – za które nie płaci NFZ. Docelowo powinno to być jednak finansowane przez państwo, jak jest to w innych krajach.

Farmaceuci – właściciele aptek, nie tylko ponoszą koszty utrzymania swoich placówek czy zatrudnienia personelu. Inwestują również w szkolenia, studia, ponieważ zdobywają nowe kwalifikacje, właśnie z myślą o profesjonalnym świadczeniu usług w aptece.

Dlatego także ja zdecydowałam się na ukończenie dodatkowych studiów „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece”. Zdobyłam cenną wiedzę, nowe umiejętności i kontakty wśród farmaceutów z całego kraju. Dzięki temu możemy się wspierać na co dzień i dzielić doświadczeniami.

Contact to Listing Owner

Captcha Code