Scroll Top

Usługi rozwijają apteki

Aktualności

Troska o pacjenta powinna stanowić nadrzędny cel naszych działań. Jako farmaceuci musimy zrobić wszystko, aby być jak najbliżej potrzeb pacjentów.

Tomasz Płonka, farmaceuta z Sieci Aptek Partnerskich 4 Pory Roku

Dlaczego ważne jest, aby apteka oferowała szczepienia przeciwko grypie czy Covid-19 oraz usługi w ramach Opieki farmaceutycznej?

Tomasz Płonka, magister farmacji z apteki działającej w Sieci Aptek Partnerskich 4 Pory Roku: 
Aby móc dziś konkurować na rynku farmaceutycznym – bez elementów walki niską ceną – apteki powinny wykorzystać wszelkie instrumenty, dzięki którym wyróżnią się troską o potrzeby pacjentów. Dlatego kluczowe wydaje się wykorzystanie potencjału Opieki farmaceutycznej, a w szczególności wprowadzenie usługi szczepienia.

Pacjenci chcą szczepić się w aptekach.

Tak, mieliśmy już możliwość obserwowania wpływu wprowadzenia tej usługi na rozwój aptek. Podczas pandemii Covid-19 szczepienia przyczyniły się do wzrostu liczby pacjentów wielu placówek.

Dzięki wprowadzeniu szczepień mogliśmy również zerwać z wizerunkiem farmaceuty, którego zadanie sprowadzane było tylko do poprawnego wydania leku. Jednocześnie to właśnie szczepienia pokazały możliwości naszego rozwoju jako grupy zawodowej, ale też dały aptekom impuls biznesowy.

Nadal apteki mogą zgłaszać się jako punkty szczepień.

Tak, na początku listopada 2023 r. wyszło rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które przedstawia zasady, według jakich apteki mogły podpisać umowy z NFZ na wykonywanie zalecanych szczepień w aptekach.

Choć prawne aspekty szczepień w aptekach mogą wydawać się nieco skomplikowane – a do tego sporo emocji wzbudzają u farmaceutów formalności związane z samym podpisaniem umowy z NFZ na szczepienia, a potem sposób rozliczania szczepień oraz dostępność szczepionek – to i tak warto się w ten proces zaangażować.

Rekomenduję przejść przez te wszystkie formalności, a tym samym zdecydować się na rozwój swojego biznesu aptecznego, stawiając na Opiekę farmaceutyczną jako podstawowy wyróżnik swojej apteki.

Gdzie podnosić kompetencje, aby móc świadczyć dodatkowe usługi w aptekach?

Wszystkich zainteresowanych rozwojem swojej placówki, zachęcam do korzystania z ofert szkoleniowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Są tam kursy dotyczące m.in. wykonywania badań diagnostycznych w aptece oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii.

Troska o pacjenta powinna stanowić nadrzędny cel, a my powinniśmy zrobić wszystko, żeby dostosować się do zmieniającej rzeczywistości i być jak najbliżej potrzeb chorych osób. Dlatego uważam, że wprowadzenie do katalogu świadczeń wykonywanych przez apteki usług Opieki farmaceutycznej jest właściwym kierunkiem naszego rozwoju.

Chcesz oferować swoim pacjentom szczepienie w ramach świadczenia NFZ?

  • Pamiętaj, że niezbędne jest podpisanie umowy z Funduszem na świadczenie zalecanych szczepień w aptece.
  • Szczegóły, jak złożyć taki wniosek i uzyskać dostęp do tych świadczeń, znajdują się w rozporządzeniu Prezesa NFZ.
  • Aptekom, które współpracują z Siecią 4 Pory Roku, zapewniamy wsparcie w przejściu procedury związanej z uruchomienia punktu szczepień.
  • Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@apteka4poryroku.pl

Contact to Listing Owner

Captcha Code